Välkommen Gäst | Logga in

Ring oss: 08-55 11 00 80

PG2 MP-862 360° takdetektor


Produktnummer: 9790625

PG2 MP-862 360° takdetektor

MP-862 PG2 är en smart trådlös tak PIR-närvaro/säkerhetsdetektor (valt läge) som skapar ett täckningsområde på 360° för att detektera inkräktares rörelse inomhus
Detektorn har följande funktioner
Läget Närvarodetektering - Aktivt 15 minuter efter installation (uppstart)
Inbyggda länkkvalitetsindikatorer eliminerar behovet för installatören att fysiskt närma sig kontrollpanelen och minskar installationstiden
Mätning och rapportering av temperatur och ljus
Sabotageskydd: Power-G tvåvägs-spridningsspektrum för frekvenshopp FHSS-TDMA-teknik
Den avancerade algoritmen True Motion Recognition™ (patenterad) skiljer mellan en inkräktares verkliga rörelser och andra störningar

Image Sensor: N/A
Effective Pixels: N/A
RAM/ROM: N/A
Scanning System: N/A

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies