Välkommen Gäst | Logga in

Ring oss: 08-55 11 00 80

PG2 MC-303 magnetkontakt slim


Produktnummer: 9790658

MC-303 PG2 är en tunn PowerG magnetkontaktenhet med mycket lång livslängd som är kompatibel med PowerMaster kontrollpaneler.

Den trådlösa enheten innehåller en inbyggd reedkontakt som öppnar en krets när magneten flyttas från sitt normala läge.

Detektorn har följande funktioner: l Tvåvägs PowerG kommunikation med kontrollpanelen l Sabotagedetektering fram och bak l Lysdioden lyser grönt, gult eller rött under installationen beroende på signalstyrkan l LED lyser inte när ett övervakningsmeddelande skickas l PowerG tvåvägs-spridningsspektrum för frekvenshopp FHSSTDMA-teknik l När batterispänningen är låg skickas ett "lågt batteri"-meddelande till mottagaren

Image Sensor: N/A
Effective Pixels: N/A
RAM/ROM: N/A
Scanning System: N/A

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies