UR FOG Union smoke Cartridge

9800551
Refill till Union smoke maskinen.
Går åt en per gång den utlöser
Category UR Fog
Sub-category Refill
Brand UR Fog