AmSmart Nexa Dimmer +on/off integrated zwave

9790371

Inbyggnadsdimmer med dubbel funktionalitet - du kan styra den dels med den befintliga strömbrytaren, dels trådlöst med NEXA Bridge eller annan Z-Wave kontrollenhet. För att kunna styra dimringen med strömbrytare måste denna vara av återfjädrande typ.

OBS!
Installationsexemplet med 2-ledarinstallation fungerar inte helt optimalt! Vill man kunna dimra upp till 100% måste 3-ledaralternativet, alltså med ansluten nolla, användas.

• Frekvens/Teknik: Z-Wave+, 868,42 MHz
• Drivspänning: 230V ~50 Hz
• Max resistiv last: 300W
• Max LED last: 120W
Category Enviroment
Sub-category AmSmart
Brand Nexa