Prisjustering

"Oron i världen medför en rad ökade kostnader för oss.
Priset på råvaror ökar, leveranspriset och tiden ökar och produktionskostnaderna ökar.
Dessutom försvagas kronan mot den amerikanska dollarn.
 
Därför måste vi tyvärr justera våra priser på vissa varor från och med februari.
Logga in i vår webbutik för att se dina priser»

Related articles