PG2 KP-241 Manöverpanel

9790647

PowerG trådlös bärbar knappsats

 

PowerG Wireless Portable Keypad är en tvåvägsanordning med en inbyggd närhetsläsare som möjliggör praktisk kontroll av alla PowerMaster-larmsystem. Detta inkluderar enkel till- och frånkoppling av larmsystemet samt initiering av nöd-, brand- och paniklarm.
Denna knappsats har designats unikt med ett rent, modernt utseende som möter kundernas krav på modernt utseende i sina hem och affärsmiljöer

Den är mycket mångsidig och kan installeras antingen som en fast väggmonterad enhet eller som en bärbar applikation. Oavsett installationsläge är det skyddat av manipulationsskydd i batterifacket. När det är väggmonterat ger det också skydd mot baksidan.

Features:

 • Enables arming, disarming, emergency signaling, and remote control applications
 • Proven PowerG technology for a best in-class device 
 • Modern, unobtrusive design
 • Typical indoor range: 50-100m
 • Entry and exit time period indications
 • Back light illumination
 • Visual and audible indications for system status
 • Wall-mount bracket
 • Battery compartment and back tamper detection
 • Partition control
 • Built-in proximity reader
 • Battery life of up to 3 years with typical use
 • Compatible with all PowerMaster systems

 

Category Alarm
Sub-category PowerMaster
Brand Visonic
Alarm Type Manöverpaneler

Related Products